In 1881 namen enkele notabelen van de gemeenschap Ohé en Laak, namelijk burgemeester Ph. Beunen en hoofd der school G. Kuijpers, het gedurfde initiatief om in navolging van andere plaatsen in Limburg, ook in Ohé en Laak een muziekgezelschap op te richten.
In de eerste jaren wist de harmonie zich gesteund door de adel van het toenmalige kasteel Walborg; zo was de eerste drapeau een geschenk van graaf van Hompesch – Rurich. Nadat de eerste wankele schreden op muzikaal gebied waren gezet, werd bijna iedere week op de binnenplaats van kasteel Walborg geconcerteerd.
Overigens hebben de eerste muzikanten (ruim 20 in getal) hun instrumenten zelf moeten aanschaffen, waaruit een grote offerbereidheid voor de vereniging blijkt. De jonge vereniging wist spoedig de sympathie en steun van alle inwoners te verwerven. Mede-oprichter G. Kuijpers was de eerste dirigent van de vereniging: hij heeft de kersverse leden de eerste muzikale beginselen bijgebracht. Geleidelijk werd onder zijn leiding het muzikale peil zodanig opgevoerd dat er ook buiten het dorp optredens verzorgd konden worden. Aan verschillende muziekfeesten en in de omliggende dorpen werd deelgenomen en weldra was harmonie St. Caecilia een zeer gezien korps.

In 1923 ging de harmonie onder leiding van directeur L. van Neer voor het eerst op concours en wel in Thorn. Te voet, via het veer van Stevensweert werd de tocht naar Thorn ondernomen. Hier werd een tweede prijs in de derde afdeling behaald. Niet ontmoedigd door dit resultaat werd in de loop der jaren deelgenomen aan diverse concoursen. In 1938 heeft de harmonie de eerste afdeling bereikt.
Tijdens de Tweede wereldoorlog kwam het verenigingsleven stil te liggen. Het bestuur van de harmonie had onder dreiging van de Kulturkammer de vereniging ontbonden; weigeren toe te treden kon funeste gevolgen hebben.

Na de bevrijding moest er een nieuwe start worden gemaakt: het instrumentarium was grotendeels vernield of gestolen. Met als grote stimulatoren de heren Louis Indemans en Karel Beunen op organisatorisch gebied, werd ook op muzikaal gebied vooruitgang geboekt. Onder leiding van de eminente directeur J. Smeets uit Echt werd er fanatiek gemusiceerd; zo werd er deelgenomen aan het WMC te Kerkrade in 1958. Directeur Smeets was in de jaren dat hij de dirigeerstok over de harmonie hanteerde een begrip geworden in Ohé en Laak. Hij heeft de vereniging in de meest bewogen jaren van haar bestaan geleid en altijd weer in de juiste bewoordingen moed ingesproken.

Onder leiding van zijn opvolger de heer Jo Joosten werd de afdeling Superieur bereikt in 1966 tijdens een concours te Merum Herten, waarbij ook het Limburgs Kampioenschap werd verworven. De vereniging werd afgevaardigd naar de Landskampioenschappen in Deventer. Hier werd bewezen dat de harmonie tot de beste korpsen behoorde, het Landkampioenschap werd net niet behaald.

Ook 1971 was een fantastisch jaar voor de harmonie. Toen werd voor de eerste keer deelgenomen in de Superieure afdeling van een Bondsconcours te Grijzegrubben. Vooral de oudere leden zullen zich het prachtig uitgevoerde werk “ het Daghet in den Oosten” nog kunnen herinneren. Als resultaat werden 304 punten en tevens het hoogst aantal punten van het concours in de wacht gesleept. De harmonie had bewezen in de Superieure afdeling thuis te horen. Tot dan toe ging het alsmaar crescendo met St. Caecilia.
Vanaf midden 70-er jaren kwam er een tijdelijk dip: er was onvoldoende aandacht geschonken aan de werving en opleiding van nieuwe leerling-muzikanten. De bezetting werd onvoldoende en het muzikale peil begon te dalen met als gevolg een tanend animo bij de zittende muzikanten. Deze teruggang leidde in 1978 tot het aftreden van dirigent Joosten, die de harmonie in zijn 17-jarig leiderschap tot grote hoogtepunten had gebracht. Het afscheid verliep overigens in de beste verstandhouding. De muzikale leiding werd tussentijds waargenomen door onderdirigent Chris Goossens.
In 1979 werd John Bartels uit Broekhuizen benoemd als nieuwe dirigent. Door de combinatie van een succesvolle jeugdledenwervingsactie en de nog zittende gerenommeerde muzikanten, kon deze energieke, jeugdige dirigent de harmonie geleidelijk weer op een hoger muzikaal niveau brengen. Directeur Bartels heeft het korps 20 jaar geleid, waarbij de nodige successen in de wacht werden gesleept.

Het korps staat sinds 1999 onder de bezielende leiding van Thijs Tonnaer uit Thorn en heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het orkest bestaat uit meer dan zeventig leden en wist in 2003 tijdens het bondsconcours te Venlo een plaats in de eerste divisie te veroveren. De verenging heeft ook enkele jaren een slagwerkgroep gehad welke op diverse concerten optredens verzorgde. In de jaren negentig had de vereniging een Jeugdorkest van 45 jeugdige muzikanten. Dit orkest, wist onder leiding van Bob Daniëls, in 2004 tijdens het Eurofestival te Maasbracht de titel “het meest veelbelovende Jeugdorkest” in de wacht te slepen. Door de kleine omvang van de gemeenschap Ohe en Laak liep het aantal jeugdige muzikanten terug en is er in 2009 voor gekozen om samen met harmonie St. Stephanus uit Stevensweert een gezamenlijk jeugdorkest te vormen SOL genaamd. In 2010 heeft de vereniging wederom deelgenomen aan het bondsconcours in Heerlen en behaalde een fraaie eerste prijs in de derde divisie met promotie en tevens de titel Limburgs kampioen.In Januari 2012 werd deelgenomen aan een buitenlandse muziekwedstrijd. In Praag (Tsjechie) werd een fraaie zilveren prijs behaald en de dirigent Thijs Tonnaer werd uitgeroepen tot de beste dirigent van het concours. Als eerbetoon aan de inwoners van Ohe en Laak voor hun steun aan de vereniging werd in 2014 opdracht verleend aan de Oostenrijkse componist Otto M. Schwarz voor het componeren van een muziekwerk over Ohe en Laak. Als thema werd gekozen voor het levensverhaal van Josina Walburgis. Een jonge dame van adel welke een relatie met een graaf kreeg. Een verhaal vol drama en romantiek. Op 19 en 20 juni 2015 vond de wereldpremiere van het muziekwerk plaats in Ohe en Laak op kasteel Hasselholt in het bijzijn van de componist. Met dit muziekwerk The Heart and the Crown geheten werd in oktober van 2015 deelgenomen aan het bondsconcours met het beste resultaat uit de 135 jarige historie van de vereniging. Een eerste prijs in de derde divisie met gemiddeld 91,25 punten met lof en promotie.

In 2017 werd Maestro Maasgouw georganiseerd om de band tussen de kernen te versterken. In 2018 werd landgoed Domicilia in gebruik genomen met een sfeervol zomeravondconcert getiteld Toscane aan de Maas. Later dat jaar volgende een concertreis naar Duitsland.  In 2019 werd op hetzelfde landgoed wederom een mooi avond georganiseerd met als thema Night at the movies waarbij we Musikverein Frielingsdorf als gastvereniging hadden uitgenodigd. Na een intens bevrijdingsconcert in januari 2020 ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Limburg sloeg de Covid pandemie toe. In de zomer van 2021 kreeg de Harmonie na ruim 21 jaar een nieuwe dirigent, Julio Domingo. In het najaar kregen onze inwoners en symphatisanten van de vereniging de mogelijkheid om Thijs Tonnaer uit te zwaaien. Officieel werd de baton overgedragen aan de nieuwe dirigent van onze vereniging, Julio Domingo.

De spring levende vereniging blijft nieuwe wegen zoeken en evenementen organiseren om verankerd te blijven binnen de gemeenschap van Ohe en Laak.